1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest LUNO Łukasz Suchecki, ul Główna 50, 96-321 Żabia Wola. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej Sprzedawca przesyła informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w zależności od tego, na co się zdecydujesz, w celu którym może być:

1. Świadczenie usług oferowanych w Sklepie;

2. Realizacja Twoich zamówień;

3. Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter;

4. Przesyłanie newslettera;

Administrator Danych Osobowych korzysta z następujących podstaw przetwarzania:

1. Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

3. Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4. Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

5. Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

6. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Będziemy przetwarzać kategorie Twoich danych osobowych takie jak podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące zamieszkania i dane dotyczące możliwości kontaktu z Tobą.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;

adres IP;

wersję oprogramowania przeglądarki;

system operacyjny komputera;

logi systemowe;

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klienta takie jak:

imię i nazwisko lub nazwa firmy;

adres;

adres poczty elektronicznej;

numer telefonu kontaktowego

 

3. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ponadto w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

do sprostowania (poprawiania swoich danych);

do usunięcia danych

WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

do przenoszenia danych;

WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Każdy Klient ma prawo kierować roszczenia opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: sklepmadness@gmail.com

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć